Opdrachtgevers >

Voor mensen en organisaties waar wij trots op zijn!

 

Totality
Avans Hogeschool Wagenplan

 

Ons werkveld is eigenlijk niet af te bakenen, en dat willen we ook liever niet. We hebben een brede interesse in organisaties en mensen – met de focus op verbeterprocessen. Een uiteenlopend aantal onderwerpen heeft echter wel onze specifieke aandacht: samen met u kijken we naar uw klanten, uw dienstverlening en uw interne organisatie en gaan we op zoek naar verbetermogelijkheden. Onze verbetervoorstellen realiseren wij het liefst samen met u, zodat er een blijvende verandering ontstaat. Dit doen we voor zowel het grootzakelijke segment als het MKB.

Klanten over ons

Als ik aan ImProve denk en kijk naar onze samenwerking dan komen de volgende gedachten bij mij naar boven: Professioneel, enthousiast, natuurlijk en vlot in de omgang, met flair, no nonsens, kennis willen delen, niet terughoudend om kritische vragen en zaken ter discussie te stellen om vervolgens vooral op een positieve manier mee te denken en te adviseren over mogelijke oplossingen.
Dominique Esser, business consultant, Alliander
In 2011 heeft Alliander Shared Services een innovatieve manier om op basis van feiten processen inzichtelijk te maken geïntroduceerd. ImProve heeft samen met onze medewerkers deze nieuwe toepassing van Process Intelligence uitgewerkt. Door heldere processtappen heeft ImProve de medewerker(s) geholpen zelfstandig met de techniek te werken. Deze aanpak heeft er voor gezorgd dat ook medewerkers van andere onderdelen van Alliander blijvend fact based inzicht hebben gekregen in hun processen. Hierdoor worden resultaten van procesverbeteringen direct zichtbaar voor de medewerker(s). De manier waarop ImProve samenwerkt heeft het eigenaarschap voor processen, verbeteringen en successen bij onze medewerkers mogelijk gemaakt.
Bart Blokland, directeur Shared Services, Alliander
Samen met ImProve hebben we een verbeterplan voor mijn afdeling opgezet en uitgevoerd. Kenmerkend was het samen doen. Samen met de medewerkers onderzoeken waar de knelpunten in de huidige situatie zitten en samen met hen bedenken hoe de ideale situatie eruit zou zijn. Samen met de klant bepalen wat belangrijk is in onze dienstverlening, wat verwacht de klant nu echt van ons. Door de professionele werkwijze, vriendschappelijke toon, het stellen van kritische vragen en het meedenken zijn zowel ikzelf als mijn team helemaal enthousiast geraakt. We hebben een aantal verbeterthema’s geformuleerd en inmiddels hebben we gezamenlijk al veel bereikt. Daar zijn we trots op!
Trudie Vermaat, teamleider Servicedesk, Alliander
Samen met ImProve heb ik een uitgebreid implementatie-project uitgevoerd. In de rol van implementatiemanager heeft ImProve een uiterst goede relatie met de klant onderhouden en had een duidelijke commitment voor het slagen van het project. ImProve gaat net even een stap verder voor een optimaal resultaat.
Emmy Dudok, consultant, Perceptive Software
De samenwerking met ImProve heb ik als zeer plezierig ervaren. ImProve heeft een professionele, betrouwbare en heldere aanpak waarin zij zeggen wat zij doen en hoe zij dat doen. Daarnaast heeft ImProve een groot talent om binnen een organisatie waarin sprake is van tegenstellende belangen, deze belangen bijeen te brengen tot ieders tevredenheid.
So Young van Hoeve, opdrachtgever Kadaster
De ontwikkeling van de blauwdruk voor onze nieuwe facilitaire organisatie heeft een aanpak gekend van co-creatie met de medewerkers werkzaam in de oude organisatie. ImProve heeft binnen een strak vooraf opgesteld tijdschema zorggedragen voor structurering van het project waarna dit overging in procesbegeleiding en coaching van het team. Eindresultaat was een groep gemotiveerde en sterk betrokken medewerkers en een op tijd geleverde complete blauwdruk.
René Laheij, manager servicemanagement, Enexis